Gå til forsiden trans Gå til Om FLEXid Gå til For ungdom Gå til For foresatte Gå til Der du bor Gå til Bli kursholder Annet-meny Gå til lenker
 

FAGLIG

 

IMDI-RAPPORT MED OMTALE AV FLEXID

"Rapporten "Ikke bare tvangsekteskap" oppsummerer erfaringer fra IMDis arbeid med Handlingsplanen mot tvangsekteskap 2008-2011. Problemene ungdommer sliter med er sammensatte og dreier seg om mer enn tvangsekteskap. Arbeidet krever derfor en bred tilnærming og samarbeid på tvers av etater og landegrenser.............. - I denne rapporten presenteres også noen eksempler på verktøy og metoder som har vist seg å være nyttige i arbeidet mot tvangsekteskap".


På side 64 finner du en omtale av FLEXid
Les mer her

 
LOGG INN
Gå til Sandnes Media