banner5

Anne Torhild Omland

Anne Torhild Omland

Rådgiver, Agder

Telefon: 414 23 894

Mail: anne.torhild@flexid.no

Arbeidssted: Kristiansand

Ansvar: Kontaktperson for Agder, organisasjonsutvikler, myndighetsdialog, kurs, foredrag,

Utdanning og erfaring:  Anne Torhild Omland er utdannet sosionom v/ Høgskolen i sør-Trøndelag,  har en cand.mag grad fra NTNU, og tar i øyeblikket erfaringsbasert master i interkulturelt arbeid med fokus på barn og familier i flerkulturelle konktekster. Forut for ansettelsen i stiftelsen har Anne Torhild blant annet vært teamkoordinator, programrådgiver og boveileder i Kristiansand kommune.