CroppedImage

Webinarer

Stiftelsen Flexid ønsker å bidra til at tematikker om krysskulturell oppvekst, foreldreskap, migrasjonshelse, samspillet mellom majoritet og minoritet etc. blir satt på dagsorden. En side av våre arrangementer handler om kompetanseheving og erfaringsdeling. En annen om å skape samhandling på tvers av tjenesteapparatet. En tredje om å løfte frem stemmer som kan dele erfaringer og perspektiver på livet i og mellom to eller flere kulturer.

Vi tenker den beste måten å gjøre dette på er å samarbeide med andre aktører i feltet. Vi samarbeider med et bredt spekter av aktører som for eksempel Arkivet Freds- og menneskerettighetssenter, Folkehelseinstituttet, Foreldrelandsbyen, Fagfokus, Der du bor Telemark for å nevne noen. Ta kontakt om du har en ide til et arrangement.

Webinarkalenderen for 2023 er under planlegging. Så fort vi lander programmer vil de publiseres nedenfor. Webinarer vil også gjøres offentlig gjennom våre facebooksider og via vårt nyhetsbrev.