Velg en side

FAgstoff

I dag finnes det mye materiell og ressurser om CCK og krysskulturell oppvekst. Blant annet i form av litteratur, nettsteder, magasiner, kortfilmer og internasjonale konferanser. Det finnes også gode skjønnlitterære bøker, tv-serier, humorprogrammer og filmer som utforsker aktuelle temaer.

Vi anbefaler følgende publikasjoner om CCK og krysskulturell oppvekst:

Third Culture Kids. Growing Up Among Worlds (2017).

 

David C. Pollock, Ruth E. Van Reken og Michael V. Pollock. Boston: Nicholas Brealey Publishing.

Hvor er hjemme? (2009).

 

David C. Pollock og Ruth E. Van Reken. Oslo: Lunde Forlag. Norsk oversettelse av andre utgave av Third Culture Kids. Growing Up Among Worlds.

Identitet og tilhørighet. Om ressurser og dilemmaer i en krysskulturell oppvekst (2018).

 

Lill Salole. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag.

Hvordan finne tilhørighet uten å miste seg selv? Om identitet hos barn om vokser opp med flere kulturer. En veileder for foreldre og andre voksne (2017).

 

Lill Salole, Kjell Østby og Elisabeth Harnes. Oslo: Voksne for Barn (VfB). Oversatt til engelsk, polsk, urdu, somalisk, arabisk, farsi, tigrinja og litauisk. Kan lastes ned eller bestilles på vfb.no.

Noen utvalgte nettsider om CCK og krysskulturelt liv:

Cross Cultural Kid
Denizen Magazine
Families in Global Transition (FIGT)

STØTTESPILLERE

2022 © Flexid

Rådgiver Agder

Anne Torhild

omland

anne.torhild@flexid.no

+47 414 23 894

MENY