Velg en side

Hvem er krysskulturell

En krysskulturell ungdom (CCK) er en person som har levd i to eller flere kulturelle miljøer i en vesentlig del av barne- og ungdomsårene.

– def. Ruth van Reken

Det finnes mange typer CCK. Noen har flyktning- og innvandrerbakgrunn. Andre er internasjonalt adoptert. Noen har foreldre med forskjellig etnisitet. I tillegg regnes barn av urfolk og nasjonale minoriteter som CCK. Det gjør også barn som har bodd i andre land enn sitt opprinnelsesland i kortere eller lengre perioder av barndommen, grunnet foreldres jobber. For eksempel kan foreldre jobbe innenfor misjon, diplomati, forsvar, bistand, journalistikk, næringsliv, idrett, i byggebransjen eller lignende. Denne siste gruppen internasjonalt flyttende barn og unge blir ofte kalt for Third Culture Kids (TCKs), eller «tredjekultursbarn» (TKB) på norsk.

En del identifiserer seg med flere typer CCK. For eksempel de som tilhører en nasjonal minoritet og har misjonsbakgrunn, etnisk blandede unge som har innvandrerbakgrunn, eller internasjonalt adopterte med bistandsbakgrunn.

Mange andre kan også kjenne seg igjen i elementer av en krysskulturell oppvekst. Noen eksempler er barn og unge som flytter innenlands, barn som har foreldre fra ulike deler av landet, barn som går på internasjonal skole, barn som vokser opp med døve foreldre, barn som har vært langtidssyke og skal tilbakeføres lokalsamfunnet sitt, og barn som bor i fosterhjem.

«En Third Culture Kid er en person som bor i andre land enn sitt opprinnelsesland i perioder av oppveksten grunnet foreldres arbeid»

 

– def. Ruth Hill Useem, David C. Pollock og Ruth van Reken

 

«Den tredje kulturen» viser til blandingen som oppstår når kulturer møter hverandre, med elementer fra opprinnelseskulturen (den første kulturen) og elementer fra vertslandskulturen (den andre kulturen). Denne miksen, «den tredje kulturen», har gjerne stor betydning for identitetserfaringen til TCK og andre krysskulturelle

Hvordan vi definerer vår identitet og tilhørighet er svært personlig, og endrer seg gjerne gjennom livet. Begrepet CCK og fremheving av faktorer i en krysskulturell oppvekst er ikke ment som noen motsetning til det å være norsk. Det er ment som et supplement eller et tillegg. Noe som kan bekrefte erfaringer, perspektiver og følelser som en del kan bære med seg, men ikke har ord for eller ikke har fått rom til å utforske. Mange opplever også begrepet og tilnærmingen som validerende og befriende. Det er likevel viktig at ingen tvinges inn i noen kategori som oppleves stigmatiserende.

STØTTESPILLERE

2022 © Flexid

Rådgiver Agder

Anne Torhild

omland

anne.torhild@flexid.no

+47 414 23 894

MENY