Velg en side
Hvordan finne tilhørighet uten å miste seg selv?
juni 15, 2020

Nylige innlegg

Voksne for barn har utviklet foreldreveiledningsheftet «Hvordan finne tilhørighet uten å miste seg selv?» Heftet er ført i pennen av Lill Salole, mens medstifter av Flexid, Kjell Østby, har vært del av referansegruppen. 

Heftet er en guide inn i livsverdenen til barn og unge som vokser opp med en fot i to eller flere kulturer. Heftet er skrevet med mål om å nå de unges foreldre og andre voksen som jobber med krysskulturelle unge. Voksne for barn skriver selv på sine nettsider:

«Arbeidet med å skape tilhørighet hos barn og unge med en oppvekst med migrasjon og flerkultur som rammebetingelse, er noe av det viktigste vi som foreldre og samfunn kan gjøre i vår tid. Heftet tar for seg hvordan man styrker de unge, anerkjenner det som kan være vanskelig og bevisstgjør både de unge selv og de voksne rundt dem, om deres mange ressurser og ferdigheter.»

Heftet bidrar med begrepsavklaringer, belysning av viktige temaer i de unges liv og sitater som rammer inn opplevelsene deres. Heftet er oversatt til i alt 10 språk – norsk, engelsk, polsk, arabisk, somali, urdu, farsi, tigrinja, litauisk og russisk.

Heftet kan lastes ned gratis på nettsidene til Voksne for barn.

Veiledningsmateriale er finansiert gjennom midler fra Politidirektoratet. Øvrige deltakere i referansegruppen var: Nana Mensah, SaLto-koordinator for Oslo Sentrum, Uteseksjonen, Elisabeth Harnes, Spesialkonsulent og familieterapeut, RVTS Vest og Leoul Mekonen, studieleder ved RBUP Øst og Sør

 

MENY