Velg en side

Metodikk

Flexid er et kurs som fra første stund vektlegger aktiv deltakelse, refleksjon og relasjon. Det er vesentlig at kursdeltakerne har følelsen av at den de er og det de kommer med, er viktig og blir tatt på alvor. De er i en modningsprosess, og derfor er måten de møtes på vesentlig for hvordan de opplever kursets innhold.

Metodikken er forankret i blant annet psykologiske, sosiologiske og antropologiske teorier. Intensjonen er å bevisstgjøre deltakerne og utfordre dem til refleksjon både individuelt og i grupper.

Gjennom gruppearbeid, refleksjonsoppgaver og undervisning får deltakerne nye perspektiver på den verden de møter ute og hjemme. De blir bevisstgjort på hvordan kulturelle forskjeller viser seg i hverdagsliv For eksempel hvordan naboskap fungerer, hvor viktig tid og punktlighet er for nordmenn og på hvilken måte man kan kjenne igjen respekt i norsk måte å være på. Ved hjelp av rollespill av sosiale situasjoner, utfordres deltagerne til å se hva som leder til kommunikasjonssvikt og misforståelser.

Aktiviteter som vektlegger samspill, lek, fellesskap og inkludering er en viktig del av kursene. En grunnholdning hos ledere er en respekt for at hver av kursdeltakerne er i en prosess som går over tid, og at denne prosessen vil gi dem nye perspektiver, uten at ledere kommer med «fasitsvar». Det forutsetter en tillit til kursdeltakernes evne til å lete seg frem til egne svar, en toleranse for innspill som bryter med lederens egne meninger, og trygghet for at det er lov å være «underveis».

Bruk av åpne spørsmål, innspill og bruk av hele gruppa til å reflektere, utvide perspektiver og bli bevisst egne tanker og holdninger, er viktige elementer i metodikken.

Stiftelsen Flexid mener å ha et unikt ståsted i vektleggingen av identitetsarbeid og anerkjennelse av kursdeltakernes livsverden, samtidig med tydeliggjøring av personlig ansvar og muligheter til å bruke sin identitet på en god måte.

«We do not learn from experience. We learn from reflecting on experience»

– John Dewy

STØTTESPILLERE

2022 © Flexid

Rådgiver Agder

Anne Torhild

omland

anne.torhild@flexid.no

+47 414 23 894

MENY