1bilde9

- Det rørte meg at så mange gav gode tilbakemeldinger på det jeg delte

- Det rørte meg at så mange gav gode tilbakemeldinger på det jeg delte

Denne uken avsluttet 23 deltakere andre sertifiseringsrunde i Flexid i Sandnes. Deltakerne ble kurset i temaene «Kjønn, roller og forventninger», «Fordommer og rasisme», «Norsk nok» og «Typisk..!». Vi fikk noen tanker fra to av deltakerne før de reiste hjem for å sette læring ut i praksis.

Deltakere fra åtte Rogalandskommuner deltar på sertifiseringsløpet. 16 virksomheter var representert, som barneverntjenesten, ungdomsskoler, videregående skoler, kultur og fritid, flyktningenheter, helsestasjonstjenester, voksenopplæring/intro program, uteseksjoner, Embo og Ungbo.

Lærer mye av hverandre

Hvordan har det vært å være på Flexid sertifiseringskurs disse dagene?

«Jeg har lært mye om meg selv, svarer Gedion Feyissa. Jeg har blitt mer bevisst på hvordan jeg selv tenker, og også hvordan andre tenker. For eksempel har jeg blitt mer bevisst på fordommer jeg selv har. Deltakerne på sertifiseringskurset er så forskjellige. Vi lærer mye av hverandre». Selv har Gedion bakgrunn fra Etiopia. Han kom til Norge som enslig mindreårig, og jobber nå i EmBO i Stavanger, avdeling Hafrsfjord.

En av de andre mannlige deltakerne, Per Magne Gudvangen, er født og oppvokst i Norge. Han jobber til daglig som lærer på Kleppe skole. Han uttrykker også at sertifiseringskurset gir en utvidet forståelse av både egen kultur og mennesker han møter fra andre kulturer. «Det har vært spennende å reflektere over egen kultur. Jeg har også fått et større bilde av de folkene jeg møter som har helt andre bakgrunner enn meg selv», sier Per Magne.

Han viser til en oppgave der deltakerne jobbet i grupper med hvordan ulike manns- og kvinneidealer speiler oppdragelsen i forskjellige samfunn, og forteller at «denne oppgaven gav meg en større forståelse for fedre i Norge som er oppdratt i andre kulturer. Jeg har lært mye om forskjellen på tanker og handlinger i individualistiske og kollektivistiske kulturer».

Gedion fikk mange gode tilbakemeldinger etter å ha delt og forklart idealene som guttene vokser opp med der han kommer fra. «Det rørte meg at så mange gav gode tilbakemeldinger på det jeg delte», sier han.

Flexid praksisgrupper med ungdommer

Gedion, Per Magne og de andre deltakerne på sertifiseringskurset skal nå ta med ny lærdom tilbake til sine respektive kommuner og virksomheter. De uttrykker at de ser fram til å ta den nye kunnskapen, øvelsene og oppgavene tilbake til ungdommene de skal ha Flexidkurs med. Per Magne sier:

«Jeg gleder meg spesielt til å få gjøre den ene gruppeoppgaven. Den har fokus på muligheter og det å finne fram ressurser hos ungdommene selv».

Vi ønsker dem og de andre kursholderne lykke til fram til vi ses igjen i mars, til vårens siste sertifiseringsdager her i vest!

Tekst og foto: Audhild Steinnes og Ragnhild Klippen