banner5

Samarbeidspartnere

Våre støttespillere

Det er takket være våre støttespillere at Flexid har tatt steget fra å være lokale ildjselsintiativ til å bli en nasjonal stiftelse som systematisk jobber for at krysskulturelle unge og deres foreldre skal oppdage gullet som skapes ved å vokse opp i og leve mellom to eller flere kulturer.

Takk til Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør og Sparebankstiftelsen DNB for at dere tror på Flexid som konsept og har tillit til jobben vi gjør.

Vi retter også takknemlighet til Bergsenstiftelsen, Røde Kors, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og utdanningsdirektoratet som har bidratt i utviklingen av stiftelsens arbeid.  

Våre samarbeidspartnere

Stiftelsen Flexid bygger på samarbeid. Samarbeid med skoler, barnevern, helsestasjoner og frivillige organisasjoner på kryss og tvers av Norge. Vi er langt fra alene i å arbeide for et samfunn som inkluderer, bygger broer og fremmer mestring. Vi er takknemlig for dialog og gode prosjektsamarbeid med et bredt spekter av tjenester i nærmere 50 ulike kommuner, ICDP Norge, Fargespill, Menneskerettighetssentrene v/Dembra, Kirkerådet, Redd Barna, Voksne for barn, Blå Kors, FN-sambandet, Bodø 2024, Folkehelseinstituttet, VID Vitenskapelige Høgskole, Universitet i sør-øst Norge.