banner5

Samarbeidspartnere

Våre støttespillere

Det er takket være våre støttespillere at Flexid har tatt steget fra å være lokale ildjselsintiativ til å bli en nasjonal stiftelse som systematisk jobber for at krysskulturelle unge og deres foreldre skal oppdage gullet som skapes ved å vokse opp i og leve mellom to eller flere kulturer.

Takk til Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, Sparebankstiftelsen DNB og Sparebankstiftelsen SR-Bank for at dere tror på Flexid som konsept og har tillit til jobben vi gjør.

      

Vi retter også takknemlighet til Bergsenstiftelsen, Røde Kors, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og utdanningsdirektoratet som har bidratt i utviklingen av stiftelsens arbeid.  

Våre samarbeidspartnere

Stiftelsen Flexid bygger på samarbeid. Samarbeid med skoler, barnevern, helsestasjoner og frivillige organisasjoner på kryss og tvers av Norge. Vi er langt fra alene i å arbeide for et samfunn som inkluderer, bygger broer og fremmer mestring. Vi er takknemlig for dialog og gode prosjektsamarbeid med et bredt spekter av tjenester i nærmere 50 ulike kommuner, ICDP Norge, Fargespill, Menneskerettighetssentrene v/Dembra, Kirkerådet, Redd Barna, Voksne for barn, Blå Kors, FN-sambandet, Bodø 2024, Folkehelseinstituttet, VID Vitenskapelige Høgskole, Universitet i sør-øst Norge.