banner3

Foredrag

Foredrag

Har du behov for en foredragsholder til et seminar, en inspirasjonssamling for dine ansatte/kollegaer eller planlegger du en større konferanse? Vi bidrar gjerne.

Mennesker trenger tilhørighet. Vi trenger å høre til i familien, blant venner og i samfunnet. Motsatsen til tilhørighet er utenforskap. Våre foredragsholdere er særlige gode til å formidle budskap om ressurser, håp og muligheter i møte med krevende tematikker som oppvekst, foreldreskap, ensomhet, psykiske plager, gjengkriminalitet og radikalisering.

Omdreiningspunktet for vår kompetanse er migrasjonshelse, identitet og tilhørighet blant krysskulturelle unge og deres foresatte. For unge som vokser opp med en kultur i hjemmet og en kultur ute, er ungdomstiden brolagt med dilemmaer og lojalitetskonflikter. Utfordringene de står i strekker seg innad i familien i form av verdi-, kultur- og generasjonskonflikter og utad i samfunnet i form av språk-, utdannelses-, diskriminerings- og rasismeutfordringer.

Nedenfor ser du noen av foredragene vi tilbyr. Vi har gjerne dialog i forberedelsesfasen, så vi blir kjent med settingen, og kan spisse budskapet for anledningen.

Ta kontakt på anders@flexid.no eller ring 413 12 064