banner3

Forebygging av utenforskap

Forebygging av utenforskap

Utenforskap er et ord som kan knyttes både til årsak og konsekvens av en rekke negative livssituasjoner. , som bl.a rus, fattigdom, skole «drop out», psykiske utfordringer og segregering. For mange barn og unge med minoritetstilhørighet, vil flere faktorer kunne sette dem i risiko for utenforskap. Utenforskap er en mulig vei til ekstreme miljøer, ideologisk og religiøst. Den viktigste motvekt mot utenforskap er å styrke identitet, tilhørighet og deltagelse – i en inkluderende kultur, med aksept for forskjellighet.