banner5

Prosjektsamarbeide med Flexid?

Er du på jakt etter noen å samarbeide med? Vil du løfte oppmerksomheten om et tema, søke tilskudd til kompetanseheving eller tilføre ny kompetanse til et nettverk du er en del av?

Stiftelsen Flexid har et strategisk mål om å samarbeide fremfor å konkurrere i feltet vi jobber. Vi jobber med å forebygge utenforskap og skape god psykisk helse. Vår spisskompetanse er å bevisstgjøre krysskulturelle unge og deres foresatte på ressursene de har i kraft av sine flerkulturelle røtter. I det offentlige samarbeider vi med skoler, barnevern, helsetjenesten og andre i det forebyggende tjenesteapparatet. I organisasjonslivet samarbeider vi med ICDP, Dembra, Fargespill, Kirkerådet, Redd Barna, Røde Kors m.fl. I fagkretser samarbeider vi med Universitet i Sør-Øst Norge, Folkehelseinstituttet og VID Vitenskapelige høgskole.

Tror du samarbeid er veien til å gjøre feltet vårt større og mer aktuelt? Ta kontakt.