seminar

Arrangement

Stiftelsen Flexid ønsker å bidra til at tematikker om krysskulturell oppvekst, foreldreskap, migrasjonshelse, samspillet mellom majoritet og minoritet etc. blir satt på dagsorden. En side av våre arrangementer handler om kompetanseheving og erfaringsdeling. En annen om å skape samhandling på tvers av tjenesteapparatet. En tredje om å løfte frem stemmer som kan dele erfaringer og perspektiver på livet i og mellom to eller flere kulturer.

Vi tenker den beste måten å gjøre dette på er å samarbeide med andre aktører i feltet. Vi samarbeider med et bredt spekter av aktører som for eksempel Arkivet Freds- og menneskerettighetssenter, Folkehelseinstituttet, Foreldrelandsbyen, Fagfokus, Der du bor Telemark for å nevne noen. Ta kontakt om du har en ide til et arrangement.

Regionale samlinger

Stiftelsens arrangerer regionale samlinger for deltakere som har vært del av våre kurs og sertifiseringsløp. De regionale samlingene arrangeres årlig. Målet er at dette skal bli et nasjonalt tilbud, men inntil videre settes de regionale samlingene opp i Rogaland, Agder, Telemark og Oslo. Sertifiserte kursholdere fra andre regioner er også velkommen til samlingene. 

Tentative datoer for regionale samlinger, høsten 2024 er: 

Hvor Dato/klokkeslett Sted
Oslo                31. oktober, kl 12-15                   Anker hotell              
Porsgrunn 31. oktober, kl. 12-15 Delta/Universitetet i Sørøst Norge
Kristiansand 25. september, kl. 12-15 Arkivet
Sandnes                                     4. september, kl. 12-15 Bådeog