seminar

Arrangement

Stiftelsen Flexid ønsker å bidra til at tematikker om krysskulturell oppvekst, foreldreskap, migrasjonshelse, samspillet mellom majoritet og minoritet etc. blir satt på dagsorden. En side av våre arrangementer handler om kompetanseheving og erfaringsdeling. En annen om å skape samhandling på tvers av tjenesteapparatet. En tredje om å løfte frem stemmer som kan dele erfaringer og perspektiver på livet i og mellom to eller flere kulturer.

Vi tenker den beste måten å gjøre dette på er å samarbeide med andre aktører i feltet. Vi samarbeider med et bredt spekter av aktører som for eksempel Arkivet Freds- og menneskerettighetssenter, Folkehelseinstituttet, Foreldrelandsbyen, Fagfokus, Der du bor Telemark for å nevne noen. Ta kontakt om du har en ide til et arrangement.

Nedenfor finner du arrangementer som er nært forestående. I menyen finne du våre øvrige arrangementer.