banner5

Om oss

Flexid er en ideell stiftelse. Vi jobber for å øke forståelse og kompetanse om krysskulturelle liv. Virksomheten dreier rundt kursing og foredragsvirksomhet om oppvekst, foreldreskap og hverdag som preges av påvirkning fra flere kulturer, språk, samfunn, trosretninger og verdenssyn. Vi tilbyr nyttige verktøy og konstruktive tilnærminger for et mer bærekraftig samfunn som tar utgangspunkt i mangfold.

Vår målgruppe er praktikere, foreldre/foresatte, studenter, forskere, politikere og media. Hovedmålet vårt er at barn, ungdom og voksne skal bli bevisst og stolt av den personen de er, se relevansen av sine perspektiver, og forstå at deres erfaringer er verdifulle både for dem selv, for samfunnet og globalt. Fokuset er på identitet og tilhørighet, ressurser, muligheter og utfordringer. Vi legger vekt på  fremheve faktorer som skaper innenforskap, medborgerskap, livsmestring og god psykisk helse.

Målet er å omgjøre akademisk kunnskap til praktisk virkelighet i de forebyggende tjenestene.

Hildegun Sarita Selle, psykologspesialist og stifter av Flexid

Våre aktiviteter og tjenester bygger på 20 års erfaring fra praktisk arbeid med flerkulturelle ungdommer og deres foreldre. Vi har også lang fartstid i å samarbeide med ulike miljøer og med kompetanseutvikling av ulike yrkesgrupper.

Stiftelsen vokste ut fra kurskonseptet Flexid  som ble igangsatt i 1999 ved Larvik Læringssenter. Kurset har gjennom årene blitt videreutviklet og økt sitt nedslagsfelt. Det er per i dag sertifisert Flexidkursholdere fra Alta i nord til Lindesnes i sør hovedsakelig innen skole, helse, barnevern og frivillig sektor. 

stiftere-av-flexid

Stiftelsen Flexid ble etablert i 2018 med økonomisk og administrativ støtte fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, Sørlandets sykehus, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Røde Kors. Stiftere er Kjell Østby, Hildegun Sarita Selle og Ragnhild Klippen. Stiftelsen består i dag av en daglig leder og 5 rådgivere fordelt på 3 regionkontorer i Kristiansand, Porsgrunn og Oslo. Stiftelsen har et arbeidende styre og er forankret lokalt gjennom 3 regionale råd tilknyttet kontorfunksjonene.