banner5

Lise Ripegutu

Lise Ripegutu

Rådgiver, Vestfold og Telemark

Telefon:984 27 863

Mail: lise@flexid.no

Utdanning og erfaring : Lise Ripegutu, er utdannet pedagog/ tverrfaglig veileder og familieterapeut, og har arbeidet med krysskulturelle barn/unge og deres familier siden 2005. Parrallelt med sitt engasjement i stiftelsen, leder Lise Klyve Nærmiljøsenter i Skien. Lise har vært avgjørende for nærmiljøsenterets utvikling og har bred erfaring med utvikling og drift av aktiviteter i frivillig sektor. 

Ansvar: Kontaktperson for Vestfold og Telemark, organisasjonsutvikler, myndighetsdialog, kurs, foredrag,