banner2

Faglig forankring

Konsept og innhold i kurset Flexid er utviklet av Heidi Reif, Kjell Østby og Hildegun Sarita Selle, med bidrag fra andre underveis. 

Flexid har utgangspunkt Østby, Reif og Selles profesjonsutdannelse, liv og arbeid. Kurset inneholder elementer fra flere fagretninger; som sosiologi, antropologi, pedagogikk og psykologi. 

Særlig bygger Flexid på kunnskapen om barn som flytter mellom land i sin oppvekst som følge av foresattes arbeid, såkalte Third Culture Kids eller globale nomader. Arbeidet til Ruth Hill Useem, David C. Pollock, Ruth E. Van Reken og Norma McCaig står dermed sentralt.

Flexid er et bevisstgjøringskurs. Narrativ refleksjon, empowerment og resiliens er noen teoretiske grunnpillarer. Det er også betydningen av mening og sammenheng.

Sertifiseringsprosessen gir også kjennskap til metodiske verktøy for å etablere en trygg lederrolle, skape takhøyde for meningsutveksling og en god tillitsfull relasjon i gruppen.