banner5

Warsame Abdullahi Ali

Warsame Abdullahi Ali

Daglig leder

Telefon: 468 95 558

Mail: warsame@flexid.no

Utdanning og erfaring: Warsame har vært tilknyttet Flexid siden 2022 der han kommer fra rollen som leder for Flexids regionale råd i Oslo. Han har en utdanning i psykologi, med en bachelor og master fra Roehampton University i London. De siste 6 årene har han jobbet som forsker i Folkehelseinstituttet. Hovedsakelig innenfor psykisk helse og ungdom med minoritetsbakgrunn. Han har lang erfaring med forsknings- og utviklingsprosjekter, i tillegg til formidling til både helsepersonell og den generelle befolkningen.