CroppedImage

Kjell Østby

Kjell Østby

Fagrådgiver, Vestfold og Telemark

Telefon: 994 90 304

Mail: kjell@flexid.no

Utdanning og erfaring: Kjell er medstifter av Stiftelsen Flexid. Han er utdannet cand.mag. (sosialantropologi, teologi/missiologi og flerkulturell pedagogikk) og har omfattende erfaring med foredrag, kurs og undervisning i offentlig, privat og frivillig sektor innen temaer som migrasjon, kulturforståelse, interkulturell kommunikasjon og krysskulturell oppvekst. Han har mangeårig krysskulturell erfaringsbakgrunn gjennom oppvekst i Etiopia (15 år), og arbeidet i samme land i voksen alder (10 år). Siden 2000 har han arbeidet med familier og ungdom med minoritetsbakgrunn, og utviklet kursrekkene som utgjør Flexid. 

Ansettelsessted: Grenland

Ansvar: Sertifisering, kurs, foredrag, fag- og partnerskapsutvikling