banner3

Psykisk helse og uhelse

Psykisk helse og uhelse

Alle temaer knyttet til migrasjon, kulturskifte, identitet og tilhørighet handler om psykisk helse. For flyktninger er det stress knyttet til ankomst og tilpasning i et nytt land som utgjør den største risikoen – ikke tidligere traumer. Fokuset på traumatiserte flyktninger er viktig. Enda viktigere er fokuset på alle som ankommer til et nytt land, og skal gjennom flytteprosess, tilpasning og integrering. Dette kalles også for akkulturasjons-prosess. Graden av akkulturasjonstress har betydning for fremtidig psykisk helse. Akkulturasjonsstress kan forebygges og dempes gjennom god forståelse og tiltak.