banner3

Foreldrerollen i nytt land

Foreldrerollen i nytt land

Foreldrerolle er nært knyttet til kulturelle verdier og egne erfaringer av omsorgsstil. Dette utfordres ved flytting til en ny kultur. For å vurdere god omsorg og støtte opp om mestring hos foreldre, er det avgjørende at fagpersoner er kjent med kulturforskjeller og ulike livsverdener for omsorgsatferd. Målet er å anerkjenne foreldres kompetanse og kjærlighet, også når den fremtrer ulik fra norsk foreldre-barn kommunikasjon, samtidig som man utforsker mulighet for endring og utvidelse av synet på barns utvikling.