CroppedImage

Migrasjon og kulturskifte

Migrasjon og kulturskifte
Migrasjon er å forflytte seg mellom steder, land og kulturer.  Flytting er en stor utfordring. 

Ved større avstander følger kulturskifte og tilpasningskrav. Følelsesmessige utfordringer kan forstås ved å se på en flytteprosess som faser alle gjennomgår. Bevisstgjøring på slike normale faser og prosesser skaper økt mestring og kan være viktig for tilpasning, språklæring, psykisk helse og livskvalitet.