banner3

Krysskulturell oppvekst, ressurser og utfordringer

Krysskulturell oppvekst, ressurser og utfordringer

Barn som vokser opp med flere kulturer har flere kilder til ressurser. De har kunnskap og ferdighet som ofte ikke ses. Et ressursfokus handler også om å anerkjenne utfordringen. Dette handler om å finne fotfeste i en trygg identitet som rommer tilhørighet til flere sett kulturelle verdier og tradisjoner.