banner3

Identitet og tilhørighet

Identitet og tilhørighet

Mange krysskulturelle barn og ungdom opplever et krav til å velge identitet og tilhørighet til en gruppe på bekostning av en annen. De møtes av ulike forventninger hjemme og ute som kan være krevende å forholde seg til. Temaet er avgjørende i et flerkulturelt samfunn, hvor tilhørighet til mer enn en kultur kan misforstås som manglende lojalitet til fellesskapets verdier og mål. Tilhørighet til mer enn en livsverden kan true både majoritetens følelse av trygghet og individets følelse av aksept og anerkjennelse.