banner5

Anders Haugstad Hansson

Anders Haugstad Hansson

Økonomisjef med ansvar for strategi og utvikling

Telefon: 413 12 064

Mail: anders@flexid.no

Utdanning og erfaring: Anders har fulgt Flexid siden 2014 og var sentral i etableringen av stiftelsen. Han har en mastergrad i internasjonal utvikling og kultur- og språkmøte fra Roskilde Universitetet og en bachelorgrad i pedagogikk fra Københavns Universitet. I studietiden hadden Anders en sentral rolle i å etablere og utvikle Red Barnet Ungdom i Danmark og ledet organisasjonens internasjonale arbeid. Han har også erfaring fra arbeid i offentlig forvaltning i Aust-Agder Fylkeskommune, tilskuddsapparatet via Sørlandets kompetansefond og Cultiva og frivilligsektor i Vest-Agder Røde Kors.