seminar

Kristiansand: Inkluderende og ekskluderende språk og handling: Hvordan skaper vi innenforskap?

Kristiansand: Inkluderende og ekskluderende språk og handling: Hvordan skaper vi innenforskap?

Sammen med Arkivet og en lang rekke aktører inviteres det til et åpent arrangement onsdag 8. februar på Arkivet

Sted: ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Tidspunkt: Onsdag 8. februar kl. 18.00 - 20.00. 

Arrangementet er gratis

I samarbeid med en lang rekke aktører og med Arkivet freds- og menneskerettighetssenter i spissen inviteres det til et interaktivt verksted om hvordan språket vårt kan skape innenforskap og utenforskap. Vi utforsker rommet mellom ytringsfrihet og ytringsansvar med utgangspunkt i sitater og utsagn hentet fra blant annet sosiale medier og kommentarfelt. Velkommen til en kveld inspirert av undervisningen på ARKIVET. Sammen tar vi stilling til ulike utsagn; hvor innafor er det for eksempel å si: "Hvor kommer du egentlig fra?" 

Etter verkstedet inviterer vi til en åpen samtale med Politiet i Agder. Her vil Politiet lytte til hva vi som bor i Agder trenger for å ha tillit til at Politiet er der for oss - uansett hvilken hudfarge, legning, funksjonsvariasjon, religion eller kjønnsidentitet vi har.