banner3

Krysskulturelle ungdommer forteller om identitet og tilhørighet

Krysskulturelle ungdommer forteller om identitet og tilhørighet

På Arendalsuka ung får du mulighet til å høre unike erfaringer om å vokse opp i og mellom to kulturer. Vi gleder oss til dele fortellingene med dere!

Krysskulturelle barn og unge er personer som har levd eller lever i to eller flere ulike kulturelle miljøer i en større del av sine barne- og ungdomsår. Ubearbeidede og ubevisste sider ved en krysskulturell oppvekst kan skape utfordringer. Bevisstgjøring, anerkjennelse og anvendelse av krysskulturelle erfaringer gir bedre grunnlag for livsmestring og god psykisk helse. Stiftelsen Flexid står for fleksibel identitet, og arbeider med å stadfeste den grunnleggende idéen om at krysskulturelle skal bli bevisst og stolt av den de er, som deltakere i et mangfoldig samfunn.  

I denne skoletimen skal tre unge krysskulturelle fortellere, fortelle sine selvopplevde historier om identitet og tilhørighet. Fortellerne har tidligere gjennomgått et 4 ukers fortellerkurs, hvor to av dem også har deltatt på Flexidkurs. Gjennom de personlig fortellingene får elevene unike og viktige innblikk i fortellernes liv, som kan være gjenkjennbart, gi ny kunnskap, eller bli inspirert av. Ved å fortelle sine personlige historier så tar fortellerne eierskap over sine egne historier og identitet, og tar sin plass som aktive medborgere i samfunnet. 

Målgruppe for arrangement er elever på ungdoms- og videregående skole. 

Om arrangementet

Arrangør: ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter, Stiftelsen Flexid, Arendalsuka Ung

Dag: Fredag 18/8 2023 11:00 - 11:45

Arrangementstype: Kultur/aktivitet

Tema: Demokrati , Mangfold

Sted: Menneskerettighetsteltet

Program

Innledning: Solveig Hessaa-Szwinto, fagkoordinator for medborgerskap og mangfoldskompetanse, ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Fortellerne: Marita Naalbandian, Emilie Tokmak,Fredrik Opseth

Avslutningsinnlegg:

"Mine muligheter med flere kulturer. Om identitet og tilhørighet, superkrefter og muligheter"

Anne Torhild Omland, rådgiver Agder, Stiftelsen Flexid

Se også her