banner4

Dagsseminar

Dagsseminar

En elementær innføring i migrasjonshelse og ressursperspektivet.

Stiftelsen Flexid og våre instruktører bestreber seg alltid på å imøtekomme særlig ønsker og tilpasninger fra våre oppdragsgivere, så fremt det samsvarer med stiftelsens vedteksfestede formål. Temaer i dagsseminaret kan utformes i dialog. Basert på vår erfaring er følgende temaer et godt utgangspunkt for et dagsseminar. 

Tema:

  • Migrasjon 
  • Krysskultur
  • Språk og følelser

Kompetansemål: Deltagerne har økt forståelse for kompleksiteten i prosessene som følger av migrasjon og kulturskifte, med vekt på identitetsprosesser, tilhørighet og kommunikasjon. Deltagerne vil få innføring i en modell som gir økt refleksjon rundt flytte- og tilpasningsprosesser, også kalt akkulturasjonsstress. Verktøyet vil gi deltagerne innsikt i hvordan forflytning på en særlig måte utfordrer følelser, verdier og opplevelse av tilhørighet.

Målgruppe: Første og andre linjen i tjenesteapparatet, frivilligsektor og næringslivet. 

Antall deltakere: Inntil 60

Pris: 20 000,- inkl. mva. for alle deltakere, eksl. lokaler og bevertning.