Elin Sarai

Medlem, styreleder Fargespill og førsteamanuensis hos Norges
Handelshøyskole (NHH) Bergen

Elin er født i India, og flyttet til Norge som treåring sammen med sine foreldre.  Elin har siden 1995 jobbet som advokat, tok i 2011 doktorgrad i juss, og jobber nå som førsteamanuensis i rettsvitenskap på NHH.

Elin har et sterkt engasjement for likestilling og like muligheter for alle, og er styreleder i Stiftelsen Fargespill. Hun har vært leder av Mangfoldsgruppen i Bergen Næringsråd der målet var å få flerkulturelle og flyktninger integrert i det det bergenske arbeidslivet. Videre var Elin på 90-tallet  med i Advokatforeningens kvinneutvalg for flere kvinner i advokatyrket.  Elin ser frem til å lære mer om krysskulturell ungdom og  bidra med både personlige og faglige erfaringer.