1bilde9

– Foreldrene skal gjøre noe de aldri har gjort før

– Foreldrene skal gjøre noe de aldri har gjort før

Heidi Reif var med å utvikle Flexid fra idestadiet ved årtusenskiftet frem til 2015. Nå er hun endelig tilbake igjen, og tar med seg masse erfaringer fra arbeid med foreldre med barn som vokser opp krysskulturelt.

Det var på sertifiseringen i Kristiansand 11.-13. februar at Heidi ledet sin første sertifisering siden 2015. Sammen med stifter, Hildegun Sarita Selle, tok de imot 17 deltakere fra skole, barnevern, frivillig sektor, helse og psykisk helse.

Hvordan er det være tilbake igjen?

– Det er gøy! Vi har en utrolig fin gruppe å jobbe med her og mange flinke folk. Det som er spesielt med denne gruppen, er at noen av dem ønsker å holde Flexid for foreldre. Det er noe jeg har jobbet mye med de siste årene, og her tenker jeg at jeg har noe ekstra å bidra med.

– Flexid sitter allerede med masse livserfaringer fra krysskulturelle unge. Det å bringe disse erfaringene videre til foreldrene vil gi dem nye perspektiver på  utfordringene og mulighetene barna deres lever med. Jeg tror også at å videreformidle erfaringene vi gjør oss med foreldrene vil gi ungdommene nye forståelser for valgene foreldrene må gjøre i foreldrerollen.

Heidi forteller at hun ser det kan være krevende å være foreldre i en ny kultur. Den oppdragelsen de selv har erfaring med teller i mindre grad her kontra der de vokste opp.

– De aller fleste foreldre ønsker sine barns beste. Det kan være vanskelig vite hva som er det beste noen ganger, når man ikke kjenner og forstår samfunnet.

– Barna deres vokser ofte opp i flere kulturer. En hjemme og en ute. Foreldrene skal gjennom noe de ikke har prøvd før. Det er ikke så rart at det oppleves vanskelig. De trenger et kart og kompass. Det er det vi tenker at Flexid er.

– Foreldrene er i de fleste tilfeller barnas viktigste rollemodeller. Hva er det som er vanskelig for foreldre? Hva er det som skal til for at foreldrene kan være med å bygge broen mellom hjem og samfunn for ungdommene?

Fra ildsjeler til stiftelse med nasjonale ambisjoner

I tiden Heidi var ute av Flexid, er det skjedd store organisatoriske endringer. I 2017 kom Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør inn som støttespiller. Det åpnet muligheten for å etablere en stiftelse som har ambisjoner om å skape et landsdekkende Flexid-tilbud. Sammen med Røde Kors, Sørlandets sykehus og IMDi har stiftelsen i sine første år allerede utdannet flere Flexid-kursholdere enn i perioden fra 2000-2017.

Hva har endret seg siden sist du var inne?

– Tidligere manglet Flexid en tydeligere faglig forankring. Det er nå kommet på plass med den nye håndboken. Den gjør at bakgrunnen og forståelsen for måten vi jobber på er blitt utvidet. Det er veldig, veldig bra.

– Da jeg gikk ut sist hadde jeg et ønske om at det skulle være mer fleksibilitet i hvordan Flexid-kursene ble gjennomført med ungdommer. Mange av de som blir kursholdere har masse erfaringer fra feltet og egne tanker og blikk på hvordan ting kan gjøres. Rammene rundt kurset må være faste, men å åpne opp for at kursholderne kan trekke veksler på sin kompetanse og erfaring tror jeg vil bidra til at vi gjør hverandre gode.

– Det er veldig gøy å se at måten den nye manualen er bygget opp, så gis det rom for dette.

– Ellers er det spennende at det er kommet inn dyktige fagfolk som Anders Hansson, Ragnhild Klippen, Lill Salole og Audhild Steinnes Heum. Jeg ser frem til å fortsette samarbeidet med dem og alle andre i og rundt stiftelsen.