Velg en side

Hva er Flexid

Mange vokser i dag opp med en unik miks av kulturell kapital. Dette er verdier Stiftelsen Flexid ønsker å bevisstgjøre hos den enkelte.

Flexid er et kurskonsept som gjennom teori, lek og rollespill bevisstgjør deltakerne på følelser som oppstår, når kulturelle verdier og praksiser møtes i en hverdag hjemme og ute. En trygg identitet er grunnlaget for å kunne jobbe med egne og andres fordommer, møte rasisme og ta bevisste valg for egen fremtid. Kursene gir krysskulturell kunnskap, verktøy og rom for refleksjon rundt egen identitet og tilhørighet, i møte med andre med samme type oppvekst.

Flexid handler om følelser og identitet. Det handler om å føle seg innenfor eller utenfor. Flexid handler om alt en krysskulturell identitet kan være, og betydningen av å få lov å være alt den er. Målet er å synliggjøre fortellingen ingen spør etter, og slå røtter i den, fremfor å måtte velge mellom de ulike identitetene av nasjonal, språklig eller etnisk opprinnelse. Flexid handler om betydningen av identitet for livskvalitet, mestring og tilhørighet til samfunnet. Er jeg en ressurs eller en belastning i samfunnet? Blir jeg forstått eller misforstått av samfunnet?

Den grunnleggende ideen i Flexid er at krysskulturelle skal bli bevisst og stolt av den personen de er, som deltaker i et mangfoldig samfunn, og forstå at deres flerkulturelle erfaringer er verdifulle både for dem selv og samfunnet. Fokuset er på identitet og tilhørighet, ressurser, muligheter og utfordringer.

Et Flexid-kurs består av 12 temaer og organiseres gjerne over en lengre tidsperiode. Identitetsarbeid er en lengre prosess, hvor erkjennelser som oppstår i prosessen må få tid til å sette seg, før nye refleksjoner kan gjøres.

Hovedfokuset i de første temaene er på identitet, tilhørighet og ressurser. Hensikten er å skape trygghet, gjenkjenning, og gi deltakerne en positiv opplevelse av deres bakgrunn. Andre temaer i kurset tar opp utfordringer ved å leve som minoritet i et flerkulturelt samfunn. Grunntonen underveis i kurset er å bevisstgjøre deltakerne på erfaringer, opplevelser, kunnskap og kompetanser de besitter, og hvordan disse er verdifulle, kan styrkes og utvides.

Hensikten med denne oppbyggingen er å bygge opp under opplevelsen av å tilhøre et erfaringsfellesskap, hvor egne opplevelser kan bli gjenkjent og forstått. Det er å anerkjenne retten til å «være noe» og å «være hel», selv om man ikke føler seg 100% norsk eller kurdisk, nederlandsk, tyrkisk, indisk, islandsk osv. Med utgangspunkt i felles erfaringer, kan deltakerne finne ord som passer til følelser, tanker og opplevelser de ellers har strevd med å integrere.
Individfokuset er betydningsfullt i prosessen med å ansvarlig- gjøre deltakerne på selvstendige valg i møte med omverden, både egen minoritetsgruppe og storsamfunnet. Med ståsted i bevisste valg, kan deltakerne bedre forholde seg til utfordringer.

Etter fullført kursrekke blir det utdelt kursbevis til deltakerne. 

«Flexid er et sted der du lærer mye om andre sine kulturer og lærer å forstå andre, se ting på forskjellige måter»

Jente 15

STØTTESPILLERE

2022 © Flexid

Rådgiver Agder

Anne Torhild

omland

anne.torhild@flexid.no

+47 414 23 894

MENY