ICDP Norge

ICDP Norge

ICDP er et foreldreveiledningsprogram som i sin organisering og metode har mange parralleller til Flexid. Mange flexidkursholdere har også en veilederutdanning i ICDP. Et måte se verktøyene i sammenheng på er at ICDP har sin styrke i å bygge relasjonen mellom foreldre og barn, mens Flexid har sin styrke i å bygge unge til å møte samfunnet. 

Gå til nettsiden