lillsalole.com

lillsalole.com

Lill Tsehai Salole er forfatter.

Hun er utdannet cand.polit. i psykologi, og har i en årrekke jobbet med fagutvikling, undervisning, fortelling og tekst. Hun er spesielt engasjert i å utforske temaer som tilhørighet, identitet, synlighet, deltakelse, oppvekst og foreldreskap i en migrasjons- og minoritetskontekst. 

På denne siden finner du et utvalg av hennes publikasjoner og tekster. 

Gå til nettsiden