banner-podcast

Mirgapodden

Mirgapodden

å Larvik læringssenter i Larvik kommune finner vi avdelingen Migrasjon og kultur. Her jobber engasjerte personer med tematikk og problemstillinger innenfor migrasjonsfeltet. Avdelingen har ansvaret for foreldreveiledningsprogrammene ICDP og COS på ulike språk, mentor innenfor radikaliseringsprosjekt, miljøarbeid blant ungdom, bevisstgjøringskurset Flexid for ungdom med krysskulturell bakgrunn, Fargespill Larvik og migrasjonsrådgivning.

Lytt til podden her.