Tilhørighet og utenforskap

Tilhørighet og utenforskap

Medstifter av Flexid, Kjell Østby, i Helsestudio 1 for å snakke om når man er norsk nok m.m.

Samtale med Kjell Østby fra Stiftelsen Flexid og programleder Karl Erik Karlsen. De er blant annet opptatt av temaene å leve i og mellom to kulturer, ressurser blant unge som flexer mellom kulturer, alminneliggjøring av en krysskulturell oppvekst og oplleve å ha en hel identiet soevl om man har ulike tilhørigheter. 

Se samtalen her