2bilde9

Møt vår nye daglig leder Warsame Abdullahi Ali

Møt vår nye daglig leder Warsame Abdullahi Ali

- Flexid synliggjør den iboende ressursen krysskulturelle barn og unge har med seg. Det sier påtroppende daglig leder i Stiftelsen Flexid

Warsame er 36 år, født og oppvokst i Oslo av somaliske foreldre. Han har studert psykologi i London og har de siste 6 årene jobbet ved Folkehelseinstituttet med fokus på psykisk helse og ungdom med minoritetsbakgrunn.

- De siste årene har jeg jobbet særlig med identitet og tilhørighet. Det er også et tema jeg personlig er veldig interessert i. Jeg har lært mye og har flere tanker om veien videre. Jeg er veldig takknemlig for muligheten til å kunne jobbe enda mer med dette i fremtiden, forteller Warsame.

Warsame kommer fra rollen som leder Flexids regionale råd i Oslo. Hans erfaring med forskning og formidling er egenskaper Stiftelsen Flexid ser som en stor styrke. Stiftelsen har ambisjoner om å bli enda mer synlig i offentligheten og har de senere årene utviklet samarbeid med flere universiteter og høgskoler i blant annet Oslo, Porsgrunn, Agder og Stavanger.

Avtroppende leder i Flexid, Anders Haugstad Hansson, forteller at broen til UH-sektoren er særlig viktig i det videre arbeidet.

- Flexids positive innflytelse på barn og unges identitet og tilhørighetsopplevelse er allerede godt dokumentert, men vi trenger flere og større studier som følger ungdommene over tid. Vi trenger mer kunnskap om hvordan det påvirker deres relasjon til foreldre, venner, skole og karrierevalg. Vi trenger også mer kunnskap om hvordan systematiske satsinger over tid påvirker kulturen og det psykososiale miljøet i virksomhetene, hvilke effekter det har på minoriteters bruk og tillit til tjenester og ikke minst samfunnsøkonomiske ringvirkninger av investering i vår kompetanse. UH-sektoren er en viktig partner for vår videre reise. De har mye fagkompetanse. Det som gjør oss relevante for dem, er vår evne til omsette akademisk kunnskap til en praktisk virkelighet ute i tjenestene. Warsames erfaringer fra FoU vil bli viktig for å bygge videre på samarbeidene som er skapt.

Fra stiftelsens etablering i 2018 har et sentralt perspektiv vært å videreforedle verktøyene og tankegodset som stifterne har utviklet fra sin spede start i 2001 og gjøre det tilgjengelig for flere. I perioden har antall kursledere vokst fra i underkant av 200 til å bli godt over 600. Det er bygget regionale hubber i Rogaland, Agder, Telemark og Oslo for å understøtte samhandlingen med kursledere, virksomhetsledere og kommunen. Arbeidet er blitt stadig mer systematisert og rutiner for kvalitetssikring og oppfølging er kommet på plass. Warsame vil fortsette denne utviklingen:

- Mitt fokus blir å fortsette og skalere og profesjonalisere virksomheten slik at vi når enda flere enn vi gjør i dag. Jeg er overbevist om at alle har nytte av det Flexid tilbyr. Et annet fokusområde blir å styrke Flexids posisjon som premissleverandør innen identitet, mangfold og krysskulturelle liv.

Vi ønsker Warsame velkommen som daglig leder fra 1.april. Vår nåværende daglig leder, Anders Haugstad Hansson, går over i en ny rolle med ansvar for økonomi, strategi og utvikling. Staben i Stiftelsen Flexid styrkes og vi ser frem til å fortsette reisen med styrket lag.