2bilde9

Nytt foreldrekurs lansert

Nytt foreldrekurs lansert

I flere år har ungdommer som har deltatt på Flexid sagt «dette kurset skulle mamma og pappa også hatt». Endelig er det her - et kurs for foreldre hvor ungdommenes stemme har blitt hørt.

Flexidkurset for foreldre er bygget på erfaringer fra flere foreldresamlinger i løpet av årene. I oppbygging av det nye flexidkurset for foreldre er det høstet erfaringer fra sertifiserte kursledere i ulike kommunale og private virksomheter, parrallelt med at stiftelsen har testet ulike foreldrekurs versjoner i samarbeid med Redd Barna og Ressurssenter for barn- og familier/ungdomsteam i Sandnes kommune.

I utviklingen av Flexidkurs for foreldre har det vært viktig å skape en gjenkjennelighet i innholdet, så allerede sertifiserte kursledere umiddelbart kan ta da det nye kurset i bruk. 

Kurset er satt sammen i følgende 5 gjennkjennelige tema:

  • Flytteprosessen del 1 - livet før og nå
  • Flytteprosessen del 2 - hva skjer i deg og rundt deg, når du bytter land?
  • Barns oppvekst med flere kulturer - Cross cultural kids
  • Bakgrunn som barn og foreldre - roller og forventinger
  • Foreldrerolle og omsorg i nytt land - tilhørighet

Målet med kurset er å bidra med annerkjennelse av det foreldrene har med seg, øke kunnskapen rundt foreldrerollen i det norske samfunnet og anerkjenne hvor krevende det kan være å skulle innta foreldrerollen i et land hvor du selv ikke har vokste opp. I kurset får foreldre en møteplass der de treffer andre foreldre med barn som vokser opp krysskulturel. De får et rom til å utforske det som er krevende og sammen finne gode verktøy til å stå støtt i rollen som barnas viktigste omsorgspersoner.

Tema for vårens regionale samlinger vil være Flexid for foreldre. Det blir her en kort gjennomgang av kurset og anledning til spørsmål dere måtte ha. Kurset ligger i nettressurs, dere finner det ved å logge dere inn på ressurssidene.

Til slutt et sitat fra en mor som deltok på et foreldrekurs

«Thank you for clearing up so many misunderstandings - life in Norway will be so much easier after this. »

Ved spørsmål rundt kursinnhold kan dere ta kontakt med ragnhild@flexid.no eller kjell@flexid.no

Lykke til – vi håper dette blir et nytt og nyttig verktøy. Gi oss tilbakemeldinger i form av både ris og ros. Det bidrar til å videreutvikle Flexid.