Al-kadhim (bachelor oppgaver)

Al-kadhim (bachelor oppgaver)

Tilhørighet og identitet hos krysskulturelle ungdommer - Hvilke utfordringer opplever unge krysskulturelle i møte med den norske kulturen og hvordan påvirker den krysskulturelle opplevelsen identiteten deres?

Tema for denne bacheloroppgaven er krysskulturelle unges tilhørighet og utfordringer, og hvordan dette påvirker deres identitetsutvikling, opplevd plassering og tilhørighet i hjemmet og samfunnet. Oppgavens tema er plassert i det krysskulturelle feltet. Bakgrunn for valg av tema er fra erfaringer jeg har som en flerkulturell med innvandrerbakgrunn. Formålet med studien er å få kunnskap og innsikt om hvordan unge med ikke-vestlig bakgrunn opplever å balansere mellom flere kulturer i et vestlig samfunn som det norske.  

Last ned bacheloroppgaven her