Nibr , 2016

Nibr , 2016

Kommunenes rolle i forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. - Hva er kommunenes rolle?

Prosjektet undersøker hvordan norske kommuner oppfatter og forebygger radikalisering og voldelig ekstremisme. Rapporten bygger på en undersøkelse av fem kommuner og deres samarbeidspartnere og på utviklingsverksteder om dette med tema med 31 kommuner. Rapporten belyser hvilke utfordringer man opplever å ha lokalt og hva kommunene i samarbeid med politi og sivilsamfunn gjør for å forebygge radikalisering og voldelig eksteremisme. Flexid er et av tiltakene som blir undersøkt og blir omtalt i kapittel 6.5.2. 

Last ned rapporten her