Under brua – en kartlegging av unge menn som selger rusmidler på Vaterland

Under brua – en kartlegging av unge menn som selger rusmidler på Vaterland

Rapport skrevet på opprdrag for Velferdsetaten i Oslo i 2017

Innledningsvis skrives det om rapporten:

Oslo sentrum har i lang tid vært preget av utfordringer knyttet til hovedsakelig to ulike åpne rusmiljø. Det som kanskje har fått mest oppmerksomhet er det mange kaller det tunge rusmiljøet som nå har tyngdepunktet i forhold til aktivitet i Storgata og Brugata. Dette rusmiljøet er også tett knyttet til en rekke ulike lavterskeltilbud for de menneskene som er en del av miljøet.

Flexid omtales som et av tilbudene på side 31-32.

Last ned rapporten her