Aamodt og Hauge (2008)

Aamodt og Hauge (2008)

Familielæring og andre modeller innenfor flerkulturelt pedagogisk arbeid. Oslo. Universitetsforlaget.

Denne boka tar for seg ulike tilnærminger til flerkulturell pedagogisk praksis. Redaktørene ønsker å løfte fram nye måter å arbeide på som for eksempel familielæring, et forholdsvis nytt felt innenfor det migrasjonspedagogiske området i Norge. I boka gis det derfor en teoretisk innføring i denne tilnærmingen, og det gis eksempler på hvordan tenkningen kan omsettes i praksis. I tillegg fokuseres det i denne boka på andre måter å arbeide på i skoler og barnehager som tar utgangspunkt i at minoritetsbefolkningen er ressurser i fellesskapet og der barn/elever/voksne bidrar til utvikling hos hverandre. I kapitell 7 presenteres erfaringer med Flexid.