Lill Salole, 2018

Lill Salole, 2018

Identitet og tilhørighet. Om ressurser og dilemmaer i en krysskulturell oppvekst

Lill Salole har vært og er en viktig bidragsyter i stiftelsen faglige utvikling. Salole er selv sertifisert kursholder, har tidligere vært del av stiftelsens styre og har i perioder vært ansatt i stiftelsen. I boken "Identitet og tilhørighet. Om ressurser og dilemmaer i en krysskulturell oppvekst refereres det til Flexid i kapittel.2 (s. 51-52), kapittel. 7 (s. 178), kapittel 8 (s. 201).