Mette Bunting (2017)

Mette Bunting (2017)

Skolesamfunnet - kompetansekrav og ungdomsfelleskap

Hvordan kan lærere bedre forstå og møte ungdom? Mange av dagens ungdom har utfordrende historier om psykisk helse, fokus på kosthold og trening og ulike oppfatninger av hvordan det er å vokse opp i et flerkulturelt samfunn. Denne boken presenterer ny forskning knyttet til disse temaene fra forskere fra ulike fagfelt. I kapittel 8  er det blikk på erfaringer fra kombinasjonsklasser i Larvik, hvor Flexid er et  verktøy som er under lupen.