Lindvig & Damsgaard (2019)

Lindvig & Damsgaard (2019)

Kom inn i skolesamfunnet

Hentet fra innledningen til "postskript" 

I dagens samfunn er kompetanse en kilde til selvstendighet, sosial mobilitet, likeverdig deltakelse og motvirking av utenforskap (Kunnskapsdepartementet, 2016). Frafall fra videregående skole blir derfor av skoleforskere beskrevet som en stor utfordring. 

Et av tiltakene som artikkelen ser nærmere på er Flexid. 

Last ned utdraget her