På gulvet- veiledning og relasjonsarbeid i familier

På gulvet- veiledning og relasjonsarbeid i familier

På Gulvet er en veiledningstilnærming som kan brukes i familiearbeid. Tilnærmingen tar utgangspunkt i barns grunnleggende behov, og hvordan omsorgspersoner kan møte dette.

Å formidle muligheter for endring kan være vanskelig, spesielt til omsorgspersoner i en særlig sårbar situasjon. På Gulvet er utviklet for å hjelpe både veilederen og omsorgspersonen nede På gulvet, der barnet er, og sammen kunne undre seg over hva barnet trenger og hvordan dette kan møtes. På Gulvet åpner opp for nye perspektiver i møte med mennesker, og hvordan hjelpere gjennom økt brukermedvirkning kan få til gode allianser i relasjonsarbeid.

Kapitel 7 i boken handler om krysskulturelle familier og er i stor grad inspirert av Flexid.