PwC, Pilot for programfinansiering, 2023

PwC, Pilot for programfinansiering, 2023

Kurskonseptet Flexid har gitt ungdommer i Elverum kommune økt trygghet og bevissthet på sin egen kultur og identitet, og kan bidra til å redusere konflikter og utenforskap både i samfunnet og i hjemmet.

I rapporten omtales flere tiltak. Flexid nevnes flere steder, og beskrives som tiltak på side 40. Det konkluderes blant annet med: "Den største nytten oppgis å være økt trygghet og bevissthet på sin egen kultur og identitet. Flexid kan ha bidratt til at brikkene har falt mer på plass i ungdommens liv, og det kan være et godt forebyggende tiltak for å motvirke sårbarhet mot psykiske problemer. Det anbefales at Flexidkurs fortsetter som et tilbud på 9.trinn uten store endringer."

Last ned rapporten her