Ragnhild Klippen

Ragnhild Klippen

Fagrådgiver, Rogaland

Telefon: 92955713

Mail: ragnhild@flexid.no

 

Ragnhild Klippen er medstifter av Flexid. Hun er utdannet sosionom. Etter endt utdanning i 2001 har hun arbeidet innen det krysskulturelle feltet i Norge knyttet til asyl, innvandring og integrering, med hovedfokus på ungdom. Hun har bred erfaring med miljøterapeutisk arbeid, undervisning og gruppearbeid blant ungdom fra både skolesektor og kulturarenaer. Sentralt i hennes metodiske tilnærming er å fremme unges medvirkning og medbestemmelse. Siden 2012 arbeidet hun som miljøterapeut ved Høyland ungdomsskole i Sandnes, der hun blant annet bidro sterkt til implementering av Flexid som en del av skolens tilbud. Dette ble senere medvirkende til at skolen mottok Benjaminprisen i 2017. I 2017 ble hun ansatt som prosjektleder for prosjektet «Flexid til barn- og unge i Sør-Rogaland» i regi av SLT-nettverket Sør-Rogaland med mål om å forebygge radikalisering blant ungdom mellom 15-20 år. Hun bærer selv krysskulturerfaringer gjennom en oppvekst preget av flytting mellom Norge, Etiopia og USA. Hun er medforfatter til Flexids kursmanual og er instruktør i Stiftelsen Flexids utdanningspakke for kursholdere.