1bilde9

Refleksjoner fra kursdager i Oslo

Refleksjoner fra kursdager i Oslo

«Jeg har selv vært med på Flexidkurs som ungdom, og det var «life saver»!»
(Munira Makerow, deltaker på sertifiseringskurs)

I januar ble sertifiseringsrunde 2 avholdt i Oslo. Kursdeltakere representerer Skien, Larvik, Nordre Follo, Fargespill Oslo, Fargespill Bergen og Hamar kommuner. Kursdagene var preget av god erfaringsdeling fra en fantastisk ressursrik gjeng. De er entusiastiske, kreative og har mye godt humør! Dagene var lærerike og givende også for instruktørene Gloria Leiyan og Kjell Østby. Nedenfor kan du lese refleksjonene til tre av deltakerne: Zezé Kolstad, Munira Makerow og Omran Dawod.

Gjenkjennelse og ressurser

Zezé Kolstad forteller at hun er født og oppvokst i Oslo med en brasiliansk mor og norsk/estisk far. Hun har også bodd utenfor Norge deler av livet. Gjennom møtet med tematikken i Flexid har veldig mange brikker falt på plass. Her fikk hun tilgang på begreper som hun kunne bruke til å forklare og sette ord på følelser.

«I gruppen deler vi mange lignende erfaringer, vi diskuterer, reflekterer og løser oppgaver. Sertifiseringskursgruppa er en svært sammensatt gruppe med folk med ulik bakgrunn og erfaringer som besitter allsidig og høy kompetanse innenfor tematikken», sier hun. Og fortsetter:

«I dag jobber jeg som scenekunster, innen dans og teater, og har møtt mange nyankomne og krysskulturelle barn og unge i undervisningssituasjoner på grunn av mitt arbeid i Fargespill. Flexid har fått meg til å tenke mye på hvilke ressurser som finnes blant barn og unge, og at disse ressursene bør løftes opp og frem og applauderes. Mitt ønske er å hjelpe unge med å se sine styrker og kunnskapen de besitter ved å være krysskulturelle, som for eksempel å kunne flere språk og kunne lese kulturelle koder. Dette er ressurser som samfunnet trenger og som må verdsettes og synliggjøres, og de som besitter denne kunnskapen må opplyses om at kunnskapen er verdifull».

Fellesskap og bekreftelse

«Det har vært kjekt å bli kjent med tematikken i Flexid. Jeg syns at det er noe alle burde bli kjent med. Det er herlig å få vite at vi ikke har identitetskrise, men en fleksibel identitet. Bare den kunnskapen ga meg ryggrad og ikke minst ord som beskriver min identitet», supplerer Munira Makerow.

«Det har vært helt fantastisk bra på sertifiseringssamlingene! Det føles som å komme hjem hver gang. Folka er min familie, det vi snakker om er ting som har gnaget i meg i mange år. Her forstår vi hverandre og nikker når en forteller sin historie – for det er noe alle har vært gjennom. Vi har alle noe vi kjenner oss igjen i temaene», sier hun.

På spørsmål om erfaringer med avholdelse av grupper, forteller Munira:

«Det har vært positivt og naturlig å møte ungdommen. Jeg vet av erfaring hvor nødvendig Flexid er for ungdommer med CCK-bakgrunn. Jeg håper at de får noe med seg fra kursene som kommer til å hjelpe dem videre i livet. Jeg har selv vært med på Flexidkurs som ungdom, og det var «life saver»! Flexid viste meg at «Munira, du må ikke velge den ene eller den andre- du kan være like glad i alle land du har bodd i. 16 åringen i meg sier takk!»

Bevisstgjøring

Omran Dawod understreker at Flexids temaer oppleves spennende og bevisstgjørende.

«Det har vært kjempegøy og lærerikt å være med på samlingene», sier han. Og legger til:

«Det som gjorde mest inntrykk var temaet rasisme og fordommer. Det å se sine egne fordommer var veldig interessant.» Omran er også fornøyd med utviklingen i ungdomsgruppen sin. «Veldig positiv opplevelse», sier han, «det var som å se meg selv i dem da jeg var på deres alder».

På spørsmål om hva som er det viktigste for ham ved Flexid, svarer han:
«Bevisstgjøring. Det vi lærer i Flexid er egentlig det som skjer i hverdagen for CCKs. Flexid klargjør hverdagsutfordringene, og gjør dem lettere å forholde seg til.»