Velg en side

Kompetanseutvikling

Stiftelsen Flexid sertifiserer kursholdere som tar kompetansen ut til målgruppen og integrerer den i sine virksomheter.

I tillegg til sertifisering av Flexidkursholdere, tilbyr stiftelsen kurs og foredrag innen relevante temaer i det krysskulturelle feltet. Vi har spisskompetanse på identitetsskapende arbeid, krysskulturell kommunikasjon og interkulturell forståelse, samt forebygging av utenforskap og psykisk uhelse.

Stiftelsen ønsker å bidra til kompetanseheving av offentlige systemer, som skole, barnevern og helse- og omsorgssektoren. Dette kan være enkeltstående undervisning eller avtaler om flere kurs over tid. Vi benytter da ulike foredragsholdere innen feltet, som stiftelsen har i sitt nettverk.

Benytt menyen til venstre for å få mer informasjon om sertifisering og kompetanseutvikling.

STØTTESPILLERE

2021 © Flexid

MENY