Velg en side

Sertifisering

Neste mulighet for å bli sertifisert Flexidkursholder er høsten 2022. Sertifiseringene arrangeres i Oslo, Skien, Kristiansand og Sandnes.

For å bli godkjent Flexidkursholder må det gjennomføres en sertifisering. Sertifiseringen er en omfattende opplæring, og består av en kursdel og en praksisdel, samt veiledning og oppfølging underveis. Kursene fordeler seg over tre samlinger.

Datoer for samlingene som har oppstart høst/vinter 2022/23 er:

Sted

1. samling

2. samling

3. samling

Skien

 8.-10. mars

 19.-21. april

 7.-9. juni

 Kristiansand (vår)

 5.-7. april

30. aug.-1. sept. 7.-9. november

Oslo 

13.-15. sept.

 15.-17. november

24.-26. januar
Sandnes 13.-15. sept.  15.-17. november 24.-26. januar

Kristiansand (høst)

26.-28. sept.

31. jan-2. februar 21.-23. mars

 Bodø (2023)

 31. jan-2. februar

21.-23. mars 9.-11. mai

Ungdommene trenger rollemodeller som de kan identifisere seg med. Interesse, engasjement, positiv holdning, innlevelse og omsorg er viktige personlige egenskaper i en Flexidkursholder. Krysskulturell egenerfaring er ønskelig, men ikke en forutsetning. Slik egenerfaring kan for eksempel være:

 • Migrasjonsbakgrunn
 • Tokulturelle parforhold
 • Utenlandsoppvekst
 • Erfaring fra utenlandsopphold, kulturskifte og flytting

Uansett bakgrunn er kandidatenes personlige egenskaper og egnethet i møte med ungdommene avgjørende for hvorvidt man lykkes med et Flexidkurs.

Nøkkelinformasjon om sertifiseringen:

 • Sertifiseringen er i alt 9 dager fordelt over 3 x 3 dager i en periode på 6-8 måneder
 • Sertifiseringen gir grundig opplæring innen 12 tematiske områder.
 • Basis i opplæringen er kursmanual, metodiske hjelpemidler, samt praktiske øvelser.
 • Deltakere på sertifiseringen forventes å gjennomføre et Flexidkurs på en praksisgruppe mer eller mindre parallelt med opplæringen. Underveis i praksisen skal det sendes inn logger til godkjenning for hver gjennomførte samling.
 • For å gjennomføre Flexidkurs forutsettes det to sertifiserte kursholdere. Det anbefales at det meldes på minimum to deltakere fra hver virksomhet til et sertifiseringsforløp, men det er ikke en forutsetning. Dersom det finnes andre sertifiserte kursholdere i området, vil praksisen kunne gjennomføres sammen med denne. Ta kontakt med stiftelsen for tips om dette ved behov.
 • Sertifiseringsbevis blir utstedt på bakgrunn av fullført sertifisering samt godkjente logger.
 • Alle sertifiserte kursholdere blir del av Flexidnettverket og får oppfølging etter behov.

Sertifisering av en Flexidkursholder koster 23 000,- kroner ekskl.mva. Kursavgiften inkluderer

 • 9 dagers undervisning inkludert lunsj mellommåltid, kaffe/te og frukt
 • Oppfølging og veiledning gjennom sertifiseringsløpet
 • Kursmanual med tilhørende materiell.
 • Etter endt sertifisering står kandidaten fritt til å benytte kompetanse, undervisningsmateriell og verktøy i sitt daglige arbeid.

Stiftelsen vet at det er en større investering i tid og ressurser å sende deltakere på sertifisering. Det er derfor viktig at kandidatenes deltagelse er forankret både organisatorisk, strategisk og økonomisk hos nærmeste leder, for å sikre nødvendig kontinuitet og prioritering.

Per i dag arrangeres sertifiseringene i Rogaland, Agder og på Østlandet. Men nedslagsfeltet er hele landet, og sertifiseringen vil kunne arrangeres andre steder i landet dersom deltakerantallet er stort nok.

Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Mangler du informasjon som etterspørres under «registrering» i menyen til venstre, så kan du melde din interesse på post@flexid.no.

Neste mulighet for å bli sertifisert Flexidkursholder er høsten 2022. Sertifiseringene arrangeres i Oslo, Skien, Kristiansand og Sandnes.

For å bli godkjent Flexidkursholder må det gjennomføres en sertifisering. Sertifiseringen er en omfattende opplæring, og består av en kursdel og en praksisdel, samt veiledning og oppfølging underveis. Kursene fordeler seg over tre samlinger.

Datoer for samlingene som har oppstart høst/vinter 2022/23 er:

Sted

1. samling

2. samling

3. samling

Skien

 8.-10. mars

 19.-21. april

 7.-9. juni

 Kristiansand (vår)

 5.-7. april

30. aug.-1. sept. 7.-9. november

*Oslo (fullbooket)

13.-15. sept.

 15.-17. november

24.-26. januar
Sandnes 13.-15. sept.  15.-17. november 24.-26. januar

*Kristiansand (høst) fullbooket))

26.-28. sept.

31. jan-2. februar 21.-23. mars

 Bodø (2023)

 31. jan-2. februar

21.-23. mars 9.-11. mai

Ungdommene trenger rollemodeller som de kan identifisere seg med. Interesse, engasjement, positiv holdning, innlevelse og omsorg er viktige personlige egenskaper i en Flexidkursholder. Krysskulturell egenerfaring er ønskelig, men ikke en forutsetning. Slik egenerfaring kan for eksempel være:

 • Migrasjonsbakgrunn
 • Tokulturelle parforhold
 • Utenlandsoppvekst
 • Erfaring fra utenlandsopphold, kulturskifte og flytting

Uansett bakgrunn er kandidatenes personlige egenskaper og egnethet i møte med ungdommene avgjørende for hvorvidt man lykkes med et Flexidkurs.

Nøkkelinformasjon om sertifiseringen:

 • Sertifiseringen er i alt 9 dager fordelt over 3 x 3 dager i en periode på 6-8 måneder
 • Sertifiseringen gir grundig opplæring innen 12 tematiske områder.
 • Basis i opplæringen er kursmanual, metodiske hjelpemidler, samt praktiske øvelser.
 • Deltakere på sertifiseringen forventes å gjennomføre et Flexidkurs på en praksisgruppe mer eller mindre parallelt med opplæringen. Underveis i praksisen skal det sendes inn logger til godkjenning for hver gjennomførte samling.
 • For å gjennomføre Flexidkurs forutsettes det to sertifiserte kursholdere. Det anbefales at det meldes på minimum to deltakere fra hver virksomhet til et sertifiseringsforløp, men det er ikke en forutsetning. Dersom det finnes andre sertifiserte kursholdere i området, vil praksisen kunne gjennomføres sammen med denne. Ta kontakt med stiftelsen for tips om dette ved behov.
 • Sertifiseringsbevis blir utstedt på bakgrunn av fullført sertifisering samt godkjente logger.
 • Alle sertifiserte kursholdere blir del av Flexidnettverket og får oppfølging etter behov.

Sertifisering av en Flexidkursholder koster 23 000,- kroner ekskl.mva. Kursavgiften inkluderer

 • 9 dagers undervisning inkludert lunsj mellommåltid, kaffe/te og frukt
 • Oppfølging og veiledning gjennom sertifiseringsløpet
 • Kursmanual med tilhørende materiell.
 • Etter endt sertifisering står kandidaten fritt til å benytte kompetanse, undervisningsmateriell og verktøy i sitt daglige arbeid.

Stiftelsen vet at det er en større investering i tid og ressurser å sende deltakere på sertifisering. Det er derfor viktig at kandidatenes deltagelse er forankret både organisatorisk, strategisk og økonomisk hos nærmeste leder, for å sikre nødvendig kontinuitet og prioritering.

Per i dag arrangeres sertifiseringene i Rogaland, Agder og på Østlandet. Men nedslagsfeltet er hele landet, og sertifiseringen vil kunne arrangeres andre steder i landet dersom deltakerantallet er stort nok.

Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Mangler du informasjon som etterspørres under «registrering» i menyen til venstre, så kan du melde din interesse på post@flexid.no.

Neste mulighet for å bli sertifisert Flexidkursholder er høsten 2022. Sertifiseringene arrangeres i Oslo, Skien, Kristiansand og Sandnes.

For å bli godkjent Flexidkursholder må det gjennomføres en sertifisering. Sertifiseringen er en omfattende opplæring, og består av en kursdel og en praksisdel, samt veiledning og oppfølging underveis. Kursene fordeler seg over tre samlinger.

Datoer for samlingene som har oppstart høst/vinter 2022/23 er:

Sted

1. samling

2. samling

3. samling

Skien

 8.-10. mars

 19.-21. april

 7.-9. juni

 Kristiansand (vår)

 5.-7. april

30. aug.-1. sept. 7.-9. november

*Oslo (fullbooket)

13.-15. sept.

 15.-17. november

24.-26. januar
Sandnes 13.-15. sept.  15.-17. november 24.-26. januar

*Kristiansand (høst) fullbooket))

26.-28. sept.

31. jan-2. februar 21.-23. mars

 Bodø (2023)

 31. jan-2. februar

21.-23. mars 9.-11. mai

Ungdommene trenger rollemodeller som de kan identifisere seg med. Interesse, engasjement, positiv holdning, innlevelse og omsorg er viktige personlige egenskaper i en Flexidkursholder. Krysskulturell egenerfaring er ønskelig, men ikke en forutsetning. Slik egenerfaring kan for eksempel være:

 • Migrasjonsbakgrunn
 • Tokulturelle parforhold
 • Utenlandsoppvekst
 • Erfaring fra utenlandsopphold, kulturskifte og flytting

Uansett bakgrunn er kandidatenes personlige egenskaper og egnethet i møte med ungdommene avgjørende for hvorvidt man lykkes med et Flexidkurs.

Nøkkelinformasjon om sertifiseringen:

 • Sertifiseringen er i alt 9 dager fordelt over 3 x 3 dager i en periode på 6-8 måneder
 • Sertifiseringen gir grundig opplæring innen 12 tematiske områder.
 • Basis i opplæringen er kursmanual, metodiske hjelpemidler, samt praktiske øvelser.
 • Deltakere på sertifiseringen forventes å gjennomføre et Flexidkurs på en praksisgruppe mer eller mindre parallelt med opplæringen. Underveis i praksisen skal det sendes inn logger til godkjenning for hver gjennomførte samling.
 • For å gjennomføre Flexidkurs forutsettes det to sertifiserte kursholdere. Det anbefales at det meldes på minimum to deltakere fra hver virksomhet til et sertifiseringsforløp, men det er ikke en forutsetning. Dersom det finnes andre sertifiserte kursholdere i området, vil praksisen kunne gjennomføres sammen med denne. Ta kontakt med stiftelsen for tips om dette ved behov.
 • Sertifiseringsbevis blir utstedt på bakgrunn av fullført sertifisering samt godkjente logger.
 • Alle sertifiserte kursholdere blir del av Flexidnettverket og får oppfølging etter behov.

Sertifisering av en Flexidkursholder koster 23 000,- kroner ekskl.mva. Kursavgiften inkluderer

 • 9 dagers undervisning inkludert lunsj mellommåltid, kaffe/te og frukt
 • Oppfølging og veiledning gjennom sertifiseringsløpet
 • Kursmanual med tilhørende materiell.
 • Etter endt sertifisering står kandidaten fritt til å benytte kompetanse, undervisningsmateriell og verktøy i sitt daglige arbeid.

Stiftelsen vet at det er en større investering i tid og ressurser å sende deltakere på sertifisering. Det er derfor viktig at kandidatenes deltagelse er forankret både organisatorisk, strategisk og økonomisk hos nærmeste leder, for å sikre nødvendig kontinuitet og prioritering.

Per i dag arrangeres sertifiseringene i Rogaland, Agder og på Østlandet. Men nedslagsfeltet er hele landet, og sertifiseringen vil kunne arrangeres andre steder i landet dersom deltakerantallet er stort nok.

Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Mangler du informasjon som etterspørres under «registrering» i menyen til venstre, så kan du melde din interesse på post@flexid.no.

Neste mulighet for å bli sertifisert Flexidkursholder er høsten 2022. Sertifiseringene arrangeres i Oslo, Skien, Kristiansand og Sandnes.

For å bli godkjent Flexidkursholder må det gjennomføres en sertifisering. Sertifiseringen er en omfattende opplæring, og består av en kursdel og en praksisdel, samt veiledning og oppfølging underveis. Kursene fordeler seg over tre samlinger.

Datoer for samlingene som har oppstart høst/vinter 2022/23 er:

Sted

1. samling

2. samling

3. samling

Skien

 8.-10. mars

 19.-21. april

 7.-9. juni

 Kristiansand (vår)

 5.-7. april

30. aug.-1. sept. 7.-9. november

*Oslo (fullbooket)

13.-15. sept.

 15.-17. november

24.-26. januar
Sandnes 13.-15. sept.  15.-17. november 24.-26. januar

*Kristiansand (høst) fullbooket))

26.-28. sept.

31. jan-2. februar 21.-23. mars

 Bodø (2023)

 31. jan-2. februar

21.-23. mars 9.-11. mai

Ungdommene trenger rollemodeller som de kan identifisere seg med. Interesse, engasjement, positiv holdning, innlevelse og omsorg er viktige personlige egenskaper i en Flexidkursholder. Krysskulturell egenerfaring er ønskelig, men ikke en forutsetning. Slik egenerfaring kan for eksempel være:

 • Migrasjonsbakgrunn
 • Tokulturelle parforhold
 • Utenlandsoppvekst
 • Erfaring fra utenlandsopphold, kulturskifte og flytting

Uansett bakgrunn er kandidatenes personlige egenskaper og egnethet i møte med ungdommene avgjørende for hvorvidt man lykkes med et Flexidkurs.

Nøkkelinformasjon om sertifiseringen:

 • Sertifiseringen er i alt 9 dager fordelt over 3 x 3 dager i en periode på 6-8 måneder
 • Sertifiseringen gir grundig opplæring innen 12 tematiske områder.
 • Basis i opplæringen er kursmanual, metodiske hjelpemidler, samt praktiske øvelser.
 • Deltakere på sertifiseringen forventes å gjennomføre et Flexidkurs på en praksisgruppe mer eller mindre parallelt med opplæringen. Underveis i praksisen skal det sendes inn logger til godkjenning for hver gjennomførte samling.
 • For å gjennomføre Flexidkurs forutsettes det to sertifiserte kursholdere. Det anbefales at det meldes på minimum to deltakere fra hver virksomhet til et sertifiseringsforløp, men det er ikke en forutsetning. Dersom det finnes andre sertifiserte kursholdere i området, vil praksisen kunne gjennomføres sammen med denne. Ta kontakt med stiftelsen for tips om dette ved behov.
 • Sertifiseringsbevis blir utstedt på bakgrunn av fullført sertifisering samt godkjente logger.
 • Alle sertifiserte kursholdere blir del av Flexidnettverket og får oppfølging etter behov.

Sertifisering av en Flexidkursholder koster 23 000,- kroner ekskl.mva. Kursavgiften inkluderer

 • 9 dagers undervisning inkludert lunsj mellommåltid, kaffe/te og frukt
 • Oppfølging og veiledning gjennom sertifiseringsløpet
 • Kursmanual med tilhørende materiell.
 • Etter endt sertifisering står kandidaten fritt til å benytte kompetanse, undervisningsmateriell og verktøy i sitt daglige arbeid.

Stiftelsen vet at det er en større investering i tid og ressurser å sende deltakere på sertifisering. Det er derfor viktig at kandidatenes deltagelse er forankret både organisatorisk, strategisk og økonomisk hos nærmeste leder, for å sikre nødvendig kontinuitet og prioritering.

Per i dag arrangeres sertifiseringene i Rogaland, Agder og på Østlandet. Men nedslagsfeltet er hele landet, og sertifiseringen vil kunne arrangeres andre steder i landet dersom deltakerantallet er stort nok.

Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Mangler du informasjon som etterspørres under «registrering» i menyen til venstre, så kan du melde din interesse på post@flexid.no.

STØTTESPILLERE

2022 © Flexid

Rådgiver Agder

Anne Torhild

omland

anne.torhild@flexid.no

+47 414 23 894

MENY