Velg en side

Sertifisering

Neste mulighet for å bli sertifisert Flexidkursholder er høsten 2021. Sertifiseringene arrangeres i Oslo, Skien, Kristiansand og Sandnes.

For å bli godkjent Flexidkursholder må det gjennomføres en sertifisering. Sertifiseringen er en omfattende opplæring, og består av en kursdel og en praksisdel, samt veiledning og oppfølging underveis. Kursene fordeler seg over tre samlinger.

Datoer for samlingene som har oppstart høsten 2021/vinteren 2022 er:

Sted

1. samling

2. samling

3. samling

Bodø

 12.-14. oktober

 18.-20. januar

 5.-7. april

Sandnes

 19.-21. oktober

25.-27. januar 19.-21. april

Oslo

26.-28. oktober

1.- 3. februar

26.-28. april

Skien 7. -9. desember

 8. – 10 mars 

 10. – 12. mai

Kristiansand

1.-3. februar

5.-7. april

30. aug.- 1. sept.

Ungdommene trenger rollemodeller som de kan identifisere seg med. Interesse, engasjement, positiv holdning, innlevelse og omsorg er viktige personlige egenskaper i en Flexidkursholder. Krysskulturell egenerfaring er ønskelig, men ikke en forutsetning. Slik egenerfaring kan for eksempel være:

 • Migrasjonsbakgrunn
 • Tokulturelle parforhold
 • Utenlandsoppvekst
 • Erfaring fra utenlandsopphold, kulturskifte og flytting

Uansett bakgrunn er kandidatenes personlige egenskaper og egnethet i møte med ungdommene avgjørende for hvorvidt man lykkes med et Flexidkurs.

Nøkkelinformasjon om sertifiseringen:

 • Sertifiseringen er i alt 9 dager fordelt over 3 x 3 dager i en periode på 6-8 måneder
 • Sertifiseringen gir grundig opplæring innen 12 tematiske områder.
 • Basis i opplæringen er kursmanual, metodiske hjelpemidler, samt praktiske øvelser.
 • Deltakere på sertifiseringen forventes å gjennomføre et Flexidkurs på en praksisgruppe mer eller mindre parallelt med opplæringen. Underveis i praksisen skal det sendes inn logger til godkjenning for hver gjennomførte samling.
 • For å gjennomføre Flexidkurs forutsettes det to sertifiserte kursholdere. Det anbefales at det meldes på minimum to deltakere fra hver virksomhet til et sertifiseringsforløp, men det er ikke en forutsetning. Dersom det finnes andre sertifiserte kursholdere i området, vil praksisen kunne gjennomføres sammen med denne. Ta kontakt med stiftelsen for tips om dette ved behov.
 • Sertifiseringsbevis blir utstedt på bakgrunn av fullført sertifisering samt godkjente logger.
 • Alle sertifiserte kursholdere blir del av Flexidnettverket og får oppfølging etter behov.

Sertifisering av en Flexidkursholder koster 23 000,- kroner ekskl.mva. Kursavgiften inkluderer

 • 9 dagers undervisning inkludert lunsj mellommåltid, kaffe/te og frukt
 • Oppfølging og veiledning gjennom sertifiseringsløpet
 • Kursmanual med tilhørende materiell.
 • Etter endt sertifisering står kandidaten fritt til å benytte kompetanse, undervisningsmateriell og verktøy i sitt daglige arbeid.

Stiftelsen vet at det er en større investering i tid og ressurser å sende deltakere på sertifisering. Det er derfor viktig at kandidatenes deltagelse er forankret både organisatorisk, strategisk og økonomisk hos nærmeste leder, for å sikre nødvendig kontinuitet og prioritering.

Per i dag arrangeres sertifiseringene i Rogaland, Agder og på Østlandet. Men nedslagsfeltet er hele landet, og sertifiseringen vil kunne arrangeres andre steder i landet dersom deltakerantallet er stort nok.

Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Mangler du informasjon som etterspørres under «registrering» i menyen til venstre, så kan du melde din interesse på post@flexid.no.

STØTTESPILLERE

2021 © Flexid

MENY