CroppedImage

Hvordan finne tilhørighet uten å miste seg selv?

Hvordan finne tilhørighet uten å miste seg selv?

Denne veilederen handler om opplevelsen av tilhørighet hos barn som har flyttet mellom land eller som vokser opp med flere kulturer.

Her finner du litt informasjon som kan være viktig for deg som forelder, aktuelle temaer som det er nyttig å snakke med andre om, og forslag til hvordan du som forelder og voksen kan snakke med barn og ungdom om deres identitet. Å vokse opp med flere kulturer og høre til flere steder kan gi mange gode og viktige ressurser. Det er fint å lære om, tenke på og ta vare på det som er bra med en flerkulturell oppvekst. Slik kan du gjøre det lettere for ditt barn å oppleve tilhørighet der dere bor, og samtidig føle at deres bakgrunn er verdifull. 

Veilederen er utviklet på oppdrag fra Voksne for barn

Last ned veilederen her